ƏLAQƏ

Ünvan: Heydər Əliyev pr-ti 106A, Bakı ş, AZ1029
Тel:   +994 12 310 10 01
Faks: +994 12 310 82 81

Ümumi məsələlərlə bağlı müraciət üçün: info@azertelecom.az

Satış məsələləri ilə bağlı müraciət üçün: sales@azertelecom.az

Texniki məsələlərlə bağlı müraciət üçün: techsupport@azertelecom.az

www.azertelecom.az